Welkom

Welkom op de website van Stichting De Groene Vinger!

Stichting De Groene Vinger bestaat uit een groep van betrokken bewoners van Kerk en Zanen rond de groenstrook langs de Afrikalaan te Alphen aan den Rijn.

Deze strook maakt een deel uit van de “Groene Vinger”: oer-Hollands polderlandschap dat vanuit het Zaanse Rietveld de stad binnendringt tot aan het midden van de wijk Kerk en Zanen.

Deze groenstrook ontsluit het polderlandschap en fungeert voor wandelaars, fietsers en skaters (en ook bezoekers van themapark Archeon) als een natuurlijke poort naar het Groene Hart: op korte afstand ligt het Zaanse Rietveld, de Compiere Kade, het Bedelaarsbos en Spookverlaat. Een landschap van weides, houtkaden, waterpartijen, vogels en andere dieren.

Ons doel is dit unieke stukje groen voor Alphen aan den Rijn te behouden want het wordt bedreigd. Het stuk grond omgeven door Zuiderkeerkring, Afrikalaan, Renaissancelaan en Archeonlaan is rond 1994 aangewezen als bestemming voor bouw van 52 urban villa’s. Deze bebouwing bestaat uit circa vijf appartementengebouwen van vijf woonlagen. Oorspronkelijk is deze bebouwing bedoeld als scheiding tussen de woonwijk Kerk en Zanen en het toenmalige parkeerterrein van themapark Archeon. Dit parkeerterrein was in die tijd gelegen tussen Renaissancelaan, Charlotte van Pallandtlaan en Quadriviumlaan.

Doordat themapark in de loop der jaren in grootte is afgenomen en Burggooi op voormalig Archeon terrein wordt gebouwd, zou deze bebouwing nu midden in de woonwijk komen. Wij stellen dat een dergelijke scheiding niet meer noodzakelijk of passend is in de huidige opzet van de woonwijk. Tevens is het de vraag of er wel behoefte bestaat aan het opofferen van dit unieke stukje natuur voor extra woningbouw.

Stichting De Groene Vinger heeft in 2010 bereikt dat de lokale politiek niet toestaat dat zonder toestemming van de gemeenteraad dit unieke stukje groen in Kerk en Zanen wordt bebouwd. Tevens heeft Stichting De Groene Vinger er toe bijgedragen dat men met andere ogen is gaan kijken naar alle inbreidingslocaties voor woningbouw binnen Alphen aan den Rijn.

In 2014 sloot de stichting met de gemeente een gebruiksovereenkomst voor een stuk van de groene vinger. Op dit stuk grond ontwikkelt de stichting nu een wijktuin, de eerste resultaten zijn eind 2014 zichtbaar en de eerste oogst is aangeboden aan de voedselbank in Alphen aan den Rijn. Diverse lokale en landelijke partijen ondersteunen nu ons initiatief.

Maar wij waren er nog niet helemaal! Om de bouwplannen definitief tegen te houden waren meer acties nodig richting lokale politiek. Dit heeft er toe geleid dat in januari 2015 is besloten door B&W om de bouwbestemming voor De Groene Vinger definitief schrappen.

Ondanks dit prachtige resultaat gaan wij door met het plan tot een wijktuin en stadsboerderij. U kunt ons hierbij steunen! Meldt u aan op deze site, zodat wij u op de hoogte kunnen houden en indien mogelijk kunnen mobiliseren!